Placení školní družiny leden – červen 2021

Vážení rodiče, chtěli bychom vás upozornit na nutnost zaplacení školní družiny za druhé pololetí školního roku. Pokud jste tak ještě neučinili, částku 1 500 Kč pošlete na účet školy- 2000787359/0800 ve této formě: Variabilním symbolem pro bezhotovostní platby je datum narození dítěte, do[…]