stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 

Projektové vyučování – 100 let republiky

Letošní projektové vyučování na Perunce nemohlo být věnováno ničemu jinému, než vzniku Československa. Tři dny před stými narozeninami republiky děti získávaly informace o historii jejího vzniku, změnách hranic českého území, hymně, státních symbolech a v neposlední řadě o Tomáši G.[…]

Starověké Řecko

V říjnu 2017 se z dětí na Perunce (detašované pracoviště ZŠ a MŠ náměstí Jiřího z Lobkovic) stali námořníci, kteří pluli z jednoho místa v Řecku na druhé. Tam je čekala různá dobrodružství. Na břehu bájné řeky Acherón potkali největšího hudebníka[…]

Indiáni z Perunky

Říjen 2015 Velký Manitou svolal všechny děti do tělocvičny, kde na ně čekal dopis a rozdělení do indiánských kmenů. Každý žák si vymyslel indiánské jméno, vyrobil oděv, čelenku a přívěšek. Společně pak kmen secvičil bojový pokřik doplněný pohybem. Dále kmen[…]

CK Praha

Říjen 2013 Děti celého prvního stupně byly rozděleny do osmi heterogenních skupin. Ke spolupráci jsme využili portugalského stážistu Luise, který dětem poslal dopis, kde psal, že by rád navštívil pražské památky. Každá skupina se stala cestovní kanceláří, vylosovala si jedno[…]