Zápis ze setkání Klubu přátel školy ZŠ Perunova

Setkání proběhlo 26.9.2017, 16:30 – 17:00  Hlavní body setkání v článku, tj. klikněte na nadpis příspěvku.  Přítomni: Za rodiče: p. Danihelková 3.C, p. Dosoudilová 2.C, p. Klezlová 2.C, p. Pokorná 4.C/1.C, p. Smídová 1.C, p. Vyplelová 2.C, p. Zborníková 4.C/2.C, p. Zirnhelt 2.C[…]

Volby do školské rady – podzim 2017

Vážení rodiče,   na podzim tohoto roku je třeba provést nové volby do školské rady. Volby se uskuteční dne 14.11.2017 od 16:00 do 19:00 hodin v prostoru školy k tomu určeném, odděleně na obou pracovištích.   Proto jsme Vás žádali, abyste už na prvních třídních schůzkách projednali a případně  nominovali[…]