Personální obsazení pracoviště Perunova 2018/19

  Ředitelka školy:              Mgr. Naděžda Hrebíková PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ZŠ   Vedoucí pedagog:       Mgr. Věra Freyová Třídní učitelky:   PT – Lvíčata Alena Kostrbová I.C Mgr. Kubínová Bimková II.C Mgr. Alena Sovadinová III.C Mgr. Kateřina Hartlová IV.C Mgr. Dana Taussigová V.C Mgr.[…]

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) ŠPP poskytuje poradenské a konzultační služby pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy, služby ŠPP zabezpečují výchovné poradkyně a školní metodička prevence. Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují školská poradenská zařízení (pedagogicko-psychologické poradny,[…]

Nový vnitřní řád pracoviště Perunova 6 – 2018/19

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Aktualizace 27. 6. 2018 Vnitřní řád pracoviště Perunova 6 Tento vnitřní řád vejde v platnost od nového školního roku v září 2018. Vážení rodiče našich žáků, vážíme si Vašeho[…]