stravování – distanční výuka od 11. ledna 2021 do 26.2.2021

V březnu 2021 stravování po dobu uzavření ZŠ neprobíhá Stravování bude probíhat, jako v minulém období distanční výuky. Obědy lze jmenovit přihlásit buď na celou dobu distanční výuky a případné odhlášení obědů obvyklým způsobem, nebo vždy na týden – do[…]

Podmínky provozu a vnitřní režim školy ve školním roce 2020/2021

Podmínky provozu a vnitřní režim školy ve školním roce 2020/2021 Na základě manuálu, který pro školy vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR spolu s Ministerstvem zdravotnictví ČR jsme připravili úpravu provozu a vnitřního režimu školy pro tento školní rok.[…]

Informace pro rodiče nepřihlášených žáků do Perunky

Informace pro rodiče, jejichž děti nebudou od 25.05.20 docházet do školy:  Dále pokračuje výuka na dálku. Vezměte ale prosím v úvahu, že vyučující kromě distanční výuky zajišťují i vzdělávací aktivity ve škole, jejich reakce na Vaše dotazy či na zasílané vypracované úkoly tedy může být pomalejší, také množství[…]

Upozornění – platba za ŠD do 15. 01. 2020

Stanovení výše úplaty za školní družinu 2019/20 –  Informace zde. platba za období leden až červen 2020 ve výši 1.500,- Kč, splatná do 15. 1. 2020 číslo účtu: 2000787359/0800 VS: datum narození žáka, pozn.: ŠD, jméno a příp. třída

Vnitřní řád pracoviště Perunova 2019/20

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Aktualizace 28.8.2019 Vnitřní řád pracoviště Perunova 6 Tento vnitřní řád vejde v platnost od nového školního roku v září 2019. Vážení rodiče našich žáků, vážíme si Vašeho zájmu o[…]