stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 

Zahájení školního roku 2023/24 na pracovišti Perunova

Milé děti,
doufáme, že jste si užily prázdniny a načerpaly spoustu energie. Všem prvňáčkům a dětem z přípravné třídy „Lvíčatům“ přejeme radostné vykročení do školního života a všem žákům úspěšný školní rok 2023/2024.

Těšíme se na Vás !

První den školního roku proběhne v pondělí 4. září 2023:

Děti z 1.C a Přípravné třídy se shromáždí v přízemí školy v 7.45 – 7.50 h, kde na ně budou čekat jejich paní učitelky. Ostatní žáci půjdou rovnou na školní hřiště. Na něm v 8.00 h společně zahájíme školní rok a potom se odejde do tříd.

Vyučování 4. září končí v 8.45 h, od 5. září probíhá výuka podle rozvrhu (viz rozvrh žáka ve Škole OnLine).

Informační třídní schůzky pro rodiče dětí z první a přípravné třídy se konají po společném přivítání ve třídách. Pokud dítě nemá kdo odvést ze školy, pohlídá ho po dobu třídní schůzky vychovatelka školní družiny.

Školní družina je 4. září v provozu od 6,45 do 7,40 a dále od 8,45 do 16,00.