stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 

ŠvP

Škola v přírodě Semerink

Adresa objektu:

HOTEL SEMERINK

JANOV NAD NISOU 1284

468 11 JANOV NAD NISOU

 

Vyplněné formuláře, prosím, odevzdejte:

Nejpozději 19. 5.

– POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI

– SOUHLAS zákonných zástupců

– KOPIE KARTY POJIŠTĚNCE

Dne 29. 5.

– PROHLÁŠENÍ rodičů (součástí je bezinfekčnost – datum max. 1 den před odjezdem).

Pokud jste neuhradili celou částku za školu v přírodě při první platbě, pošlete, prosím, doplatek (3600,-) do 10. 5. na účet 50016 – 2000787359/0800. Variabilní symbol zůstává stejný.

Odjezd od školy v úterý 30. 5. kolem 8:00 hod. (bude upřesněno).

 

Předpokládaný návrat v neděli 4. 6. mezi 12:00 – 14:30 (bude upřesněno).

 

Pojištění není sjednáno, doporučujeme individuální připojištění.