stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 

Zahájení školního roku 2022/23 na pracovišti Perunova

Milé děti,
doufáme, že jste si užily prázdniny a načerpaly spoustu energie. Všem prvňáčkům a dětem z přípravné třídy „Lvíčatům“ přejeme radostné vykročení do školního života a všem žákům úspěšný školní rok 2022/2023.

Těšíme se na Vás !

První den školního roku proběhne v pondělí 5. září 2022:

Děti z 1.C a Přípravné třídy se shromáždí v přízemí školy v 7.45 – 7.50 h, kde na ně budou čekat jejich paní učitelky. Ostatní žáci půjdou rovnou na školní hřiště. Na něm v 8.00 h společně zahájíme školní rok a potom se odejde do tříd.

Vyučování 5. září končí v 8.45 h, od 6. září probíhá výuka podle rozvrhu (viz rozvrh žáka ve Škole OnLine).

Informační třídní schůzky pro rodiče dětí z první a přípravné třídy se konají po společném přivítání ve třídách. Pokud dítě nemá kdo odvést ze školy, pohlídá ho po dobu třídní schůzky vychovatelka školní družiny.

Školní družina funguje už od 5. září. Provoz ŠD bude v tomto roce v době od 6.45 do 17.30 hodin.