stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 

omluvy obědů dětí v karanténě

žádám rodiče, aby odhlašovali obědy svým dětem v nařízené karanténě, neboť množství karanténních opatření a žáků, kterých se to týká, se mění tak rychle, že není možné interně tento proměnlivý stav aktuálně zachytit a obědy včas a řádně odhlásit

sms 773 772 072 , mail jidelnazsper@centrum.cz

 

Za spolupráci děkuji V.Černá, šj Perunova