stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Nová pravidla pro školní rok 21/22 MŠMT pro výdej jídel mimo jídelnu

Nová pravidla pro školní rok 21/22 MŠMT pro výdej jídel mimo jídelnu

  1. Nová pravidla pro školní rok 21/22 MŠMT ke stravování

    1. U výdeje jídel mimo jídelnu se doporučují jednorázové nádoby nebo se povoluje vydávat do přinesených nádob, ale v tom případě se musí stanovit pravidla výdeje
    2. Žák v karanténě si nemůže sám vyzvedávat obědy, a ani to nesmí udělat třetí osoba, která je také v karanténě. Vzhledem k tomu, že není možné objektivně zjistit, zda vyzvedávající osoba je či není v nařízené karanténě, doporučuji těmto žákům obědy odhlásit.