stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 

Setkání Klubu rodičů před třídními schůzkami

Milí rodiče,

Klub rodičů při ZŠ Perunova se sejde 21.9.2021 před třídními schůzkami v 16:15 v 3.C.

Vítáme všechny rodiče, kteří se chtějí zapojit. Na schůzce vám představíme hlavní aktivity, které Klub rodičů podporuje. Vítáme také další podněty rodičů.

Několik informací o Klubu rodičů při ZŠ Perunova

Kdo jsme: Klub rodičů je sdružení rodičů, které se snaží pomáhat škole zajistit různé výukové nebo zájmové aktivity. 

 Proč jsme: Cílem Klubu rodičů je podpořit aktivity školy z členských příspěvků a také podpořit aktivní zapojení rodičů do školních a mimoškolních aktivit.

Jak fungujeme: Každá třída má ve sdružení jednoho svého zástupce. Scházíme se většinou před třídními schůzkami, komunikujeme online. 

Na čem se školou spolupracujeme: Schvalujeme pořizování služeb a užitečných věcí pro školu a žáky. Pomáháme spolufinancovat např. zábavný den se skákacím hradem, drobný dárek na Mikuláše, odměny na aktivity družiny, poskytujeme příspěvky jednotlivým třídám na školu v přírodě nebo na akci pro 5. třídy na závěr školní docházky.

Hanka Zirnhelt