stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Bezhotovostní platby – školní družina, kroužky…

Bezhotovostní platby – školní družina, kroužky…

By  

Vážení rodiče,
ve školním roce 2021/22 bude opět potřeba provádět některé platby (kroužky, školní družina).

ŠKOLNÍ DRUŽINA A KROUŽKY

Vzhledem k situaci Vás žádáme, abyste platby prováděli bezhotovostně.

Variabilním symbolem pro bezhotovostní platby je datum narození dítěte.

Příklad: pro narození 2. 5. 2007 uvádějte variabilní symbol 02052007

Nemáte-li možnost využít bezhotovostní platbu, lze zaplatit v hotovosti v úředních hodinách v kanceláři školy.

Platby provádějte až po přihlášení a potvrzení přijetí dítěte k určité aktivitě!!!

Do zprávy pro příjemce uvádějte VŽDY  jméno dítěte, třídu a účel platby.

Prosíme o provedení plateb za školní družinu od 15. do 30. 9. 2021 a od 15. 1. do 30. 1. 2022

Platby za školní kroužky prosíme zaslat až těsně před začátkem kroužků (plánujeme je opět od října, tedy až začátkem října).

Upozorňujeme, že je NUTNÉ zasílat různé platby na oddělené účty!

Výše platby platba na účet číslo
Školní družina v září (za září – prosinec)      1000 Kč
v lednu ( za leden – červen)  1500 Kč
2000787359/0800
Zájmové (nesportovní) kroužky podle kroužku – cena za pololetí bude uvedena v nabídce kroužků 7034 – 2000787359/0800
Sportovní kroužky 600,- Kč za pololetí 285622339/0800
Externí kroužky podle pokynů organizátora
na účet organizátora

PROSÍME, PLAŤTE PODLE POKYNŮ!

Děkujeme.