stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Informace o platbě za školní družinu

Informace o platbě za školní družinu

Vážení rodiče, 

výše úhrady za školní družinu v letošním školním roce je 250,- Kč za měsíc. 

Platbu za období 9-12/2021 proveďte, prosím, od 15.9. – 30.9.2021. 

Částka: 1000,- Kč 

 Č.: 2000787359/0800 

VS: datum narození žáka 

Do poznámky: ŠD, jméno žáka, třída 
Příklad: pro narození 2. 5. 2007 uvádějte variabilní symbol 02052007, do poznámky Josef Novák, ŠD – 1C.
 

Případné dotazy prosíme směřujte na paní hospodářku Alenu Dvořákovou (alena.dvorakova@perunka.cz, +420 267 310 296).