stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 

informace k výdeji obědů od 1.září 2021

od 1.9 budou mít žáci přihlášené obědy na základě jmenných seznamů vyplněných ve třídě třídním učitelem během první vyučovací hodiny 1.9.2021 a odevzdaných do kanceláře šj do 9.00 hod – tak jako v uplynulých letech

u žáků přípravky a 1.ročníku tento jmenný seznam vyplní rodič na třídní schůzce s učitelem po první vyučovací hodině, učitel seznam odevzdá do kanceláře šj po jejím skončení, na základě těchto podkladů a vyplněných přihlášek ke stravování na informativní schůzce, budou prodávány čipy na evidenci obědů( Kč 150) od 2.9 v kanceláři šj vždy ráno, před vyučováním

Upozorňujeme, že ve školní jídelně platí následující pravidla:

  • zvýšená hygienická opatření, není možný samoobslužný odběr (např. příbory, polévkové talíře), zajišťuje dozor u jednotlivých oddělení
  • nutnost mytí (případně dezinfekce) rukou před odebráním stravy
  • organizace stravování tak, aby docházelo k minimálnímu kontaktu různých skupin, dodržování stanoveného odstupu mezi strávníky
  • žáci nebo jejich rodinní příslušníci, kteří mají nařízenou karanténu nebo izolaci, nemohou ani vyzvedávat obědy do přinesených nádob
  • žáci, kteří se nepodrobí testování a současně se na ně nevztahuje žádná z výjimek jsou povinni při konzumaci stravy a nápojů dodržovat   odstup od ostatních osob nejméně 1,5 metru