stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Organizace začátku školního roku 2021/2022

Organizace začátku školního roku 2021/2022

Organizace začátku školního roku 2021/2022 – pracoviště Perunova

Zahájení školního roku 1. září 2021

 • žáci 1. tříd a přípravné třídy mají zvláštní organizaci zahájení školního roku – viz níže
 • žáci 2. až 5. ročníku přicházejí do školy postupně od 7.30 do 7.55 h a jdou rovnou do svých tříd.
 • ve třídách provedou žáci pod dohledem třídních učitelů odběr vzorků ze slin pro PCR testování– o testování více ZDE
 • žáci 2. až 5. ročníku mají konec vyučování v 8.45 h
 • školní družina je v provozu od ukončení vyučování do 16.30 h
 • výdej obědů ve školní jídelně je organizován jinak než v běžných vyučovacích dnech
 • v prostorách školy platí povinnost používat ochranu úst a nosu(rouška nebo respirátor):
 1. ve společných prostorách
 2. při aktivitách venku v případě, že není dodržen rozestup 1,5 metru
 3. žáci, kteří nepodstoupí testování, musí používat ochranu nosu a úst po celou dobu pobytu ve škole (i při výuce ve třídě) a dodržovat další opatření

Zahájení školního roku v 1. a přípravné třídě:

 • třídní učitelky budou od 8.00 h připraveny na školním hřišti s označením třídy, 8.15 h bude slavnostní přivítání
 • třídy s třídními učitelkami odcházejí do tříd, dovnitř do budovy školy mohou každé dítě doprovodit nejvýše 2 osoby, které použijí ochranu nosu a úst (respirátor)
 • po přivítání dětí ve třídě proběhne odběr vzorků na PCR testy, dítěti může asistovat jeden z rodičů
 • přibližně v 9.15 h končí zahájení školního roku pro děti, dítě buď odvede jeden z rodičů (nebo jiný člen rodiny), nebo může být po dobu informační třídní schůzky ve školní družině
 • následují informační třídní schůzky pro rodiče (účast vždy jen jeden rodič za každé dítě)

 Vyučování ve dnech 2. a 3. září 2021

 • vydávání učebnic, třídnické záležitosti, žáci jsou ve třídách spolu s třídními učiteli
 • vyučování na 1. stupni trvá podle rozvrhuškolní družina je v provozu od ukončení vyučování do 16.30 h
 • 1. třída má zkrácené vyučování – rodiče budou informováni na schůzce 1. září
 • obědy ve školní jídelně jsou organizovány postupně tak, aby nedocházelo k mísení různých skupin (třídy doprovází třídní učitelé nebo vychovatelky)
 • v prostorách školy platí povinnost používat ochranu úst a nosu (rouška nebo respirátor):
 1. ve společných prostorách
 2. při aktivitách venku v případě, že není dodržen rozestup 1,5 metru
 3. žáci, kteří nepodstoupí testování, musí používat ochranu nosu a úst po celou dobu pobytu ve škole (i při výuce ve třídě) a dodržovat další opatření

 Vyučování v týdnu od 6. – 10. září 2021

 • 6. září po příchodu do školy proběhne testování žáků na covid-19
 • výuka probíhá podle rozvrhu (viz Škola OnLine)
 • v prostorách školy platí povinnost používat ochranu úst a nosu (rouška nebo respirátor):
 1. ve společných prostorách
 2. při aktivitách venku v případě, že není dodržen rozestup 1,5 metru
 3. žáci, kteří nepodstoupí testování, musí používat ochranu nosu a úst po celou dobu pobytu ve škole (i při výuce ve třídě) a dodržovat další opatření
 • školní družina je v provozu po vyučování do 16.30 h

  Vyučování od 13. září 2021

 • probíhá výuka podle rozvrhu
 • školní družina je v provozu po vyučování do 16.30 h

  Třídní schůzky v úterý 21. září 2021

 • od 17.00 h třídní schůzky (kromě přípravné třídy)
 • všichni zúčastnění musí po celou dobu pobytu ve škole používat ochranu nosu a úst (respirátor) a provést po příchodu dezinfekci rukou