stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Číslo účtu jídelny   19-2000787359/0800

Cena obědů  1. – 4. třída  Kč 29,-

5.třída  Kč 31,-

Placení obědů – vždy zálohově k poslednímu dni v měsíci

Odhlašování obědů – denně do 8.hod ráno

telef.číslo+zázn: 271 736 212

POUZE SMS : +420 773 772 072

email: jidelnazsper@centrum.cz