stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Placení školní družiny leden – červen 2021

Placení školní družiny leden – červen 2021

Vážení rodiče,

chtěli bychom vás upozornit na nutnost zaplacení školní družiny za druhé pololetí školního roku. Pokud jste tak ještě neučinili, částku 1 500 Kč pošlete na účet školy- 2000787359/0800 ve této formě:

Variabilním symbolem pro bezhotovostní platby je datum narození dítěte, do poznámky uveďte ŠD – třídu, kterou dítě navštěvuje.

Příklad: pro narození 2. 5. 2007 uvádějte variabilní symbol 02052007, do poznámky ŠD – 1C

PLATÍ  PRO ŽÁKY PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY, 1.C, 1.D a 2.C

Děkujeme za spolupráci a přejeme hezký den,

Družina Perunka