stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Provoz školy od 18.11.20

Provoz školy od 18.11.20

Na základě rozhodnutí vlády je od 18. listopadu obnovena prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku a přípravných tříd. Ministerstvo školství vydalo informační materiál, kde jsou stanoveny podmínky pro výuku v těchto ročnících i další pravidla pro provoz školy od tohoto dne – viz článek na webu MŠMT Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu 2020

Jak tedy bude provoz naší školy od 18. listopadu organizován:

Žáci 1. a 2. ročníku  a přípravné třídy

 • od 18. listopadu probíhá prezenční výuka ve škole za dodržení stanovených hygienických podmínek a s menšími úpravami, které se týkají některých předmětů (hudební výchova, tělocvik – viz níže)
 • příchod do školy je možný od 7.30, škola zajistí před vyučováním nad dětmi dohled
 • odpoledne funguje školní družina od konce vyučování do 16.30
 • povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole platí pro všechny žáky i zaměstnance (rouškami žáky vybavují rodiče, prosíme, aby všichni žáci měli s sebou také náhradní roušku a sáček na odkládání roušky)
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
 • všichni žáci těchto tříd, kteří se stravují ve školní jídelně, mají automaticky přihlášené obědy od 18. 11., pokud tedy žák na oběd nepůjde, je třeba oběd odhlásit  

Žáci ostatních ročníků

 • pokračuje dále povinná distanční výuka
 • jsou umožněny prezenční individuální konzultace výjimečně pro ty žáky, u kterých ředitelka školy na návrh vyučujícího rozhodne, že je taková konzultace třeba s ohledem na jejich vzdělávací potřeby
 • Provoz školních jídelen není krizovým opatřením vlády zakázán, v době distanční výuky, tedy od 14. do 23. října a následně v listopadu, si  mohou žáci oběd odebrat podle svých aktuálních podmínek. Pro provoz jídelny v tomto období platí zvýšená hygienická opatření, tzn. výdej probíhá do přinesených nádob, přes okénko vrátnice, kdy není umožněn vstup do budovy zš
 • Obědy jsou pro všechny strávníky 3. – 5. tříd automaticky odhlášeny, kdo má zájem o odebírání obědů, musí se přihlásit:
  • na dny 18. – 20. 11.: do 15.listopadu (neděle) 20.00 h

  Přihlášení obědů je možné e-mailem (jidelnazsper@centrum.cz) , nebo SMS 773 772 072

  obědy se přihlašují závazně na celý týden, odhláška obědů je vyjímečně možná pouze z důvodů onemocnění,  nebo karantény COVID,  přihlášky a odhlášky v jiném termínu, není možné akceptovat

  • Výdej obědů pro přihlášené žáky probíhá v době ⇒od 13.20 do 13.40 ⇐do přinesených nádob