Možnost stravování od 14 do 23.10.2020

Provoz školních jídelen není krizovým opatřením vlády zakázán, v době distanční výuky, tedy od 14. do 23. října,  si  mohou žáci oběd odebrat podle svých aktuálních podmínek. Pro provoz jídelny v tomto období platí zvýšená hygienická opatření včetně omezení počtu osob v jídelně. V době podzimních prázdnin od 26. do 30. 10. školní jídelna v provozu není a obědy odebírat nelze.

Obědy jsou pro všechny strávníky automaticky odhlášeny, kdo má zájem o odebírání obědů, musí se přihlásit:

  • na dny 14.-16. 10.: do 14. října 8.00
  •  na dny 19.- 23. 10.: do 16. října 14.00

Přihlášení obědů je možné e-mailem (jidelnazsper@centrum.cz) , nebo SMS 773 772 072

  • Vydávání obědů pro přihlášené žáky probíhá v době od 12.35 do 13.10
  • Oběd bude zkonzumován v prostoru školní jídelny, samozřejmě za dodržení zpřísněných hygienických podmínek, zakryté dýchací cesty – při vstupu a odchodu, omezení počtu osob u stolu a stanovené rozestupy
  • Vstup do budovy bude umožněn pouze žákům školy přihlášeným ke stravování

Jídelní lístek od 19 – 23 října 2020  zde 2020 rijen 8