stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 

Zahájení školního roku 2020/2021

Informace k zahájení školního roku 1. září 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k aktuální situaci bude letos první školní den, na který se už všichni velmi těšíme, trochu jinak než v předchozích letech. Stejné zůstává to, že 1. září se sejdou třídy se svými třídními učiteli jen krátce, na jednu vyučovací hodinu. Pro prvňáčky a děti z přípravné třídy je samozřejmě připraveno slavnostní přivítání a pro jejich rodiče informační schůzka.

Průběh zahájení školního roku 1. září 2020 na pracovišti Perunova:

 • Žáci 2. – 5. ročníku přicházejí postupně v době od 7.30 h do 7.50 h, nezdržují se v prostoru před školou a v přízemí školy, jdou rovnou do svých tříd, bez přezouvání. První den mají jednu vyučovací hodinu. Družinové děti po ní mohou zůstat v ŠD, ostatní odchází domů. Pokud žák odchází bez doprovodu, je potřeba písemné prohlášení rodiče.

 

 • Rodiče s dětmi z přípravné třídy, 1.C a 1.D mohou přicházet v 8.00 h na školní hřiště.
 • Slavnostní přivítání začne na školním hřišti v 8.15 h.
 • Poté se děti s třídní učitelkou odeberou do svých tříd, kde se zdrží přibližně 30 minut. Rodiče je do třídy doprovodit nemohou.
 • Rodiče mohou zůstat na školním hřišti, kde dostanou informace o školní družině a vyplní zápisové lístky. (Vezměte si proto s sebou propisovací tužku.)
 • Pořídíme fotografie z prvních okamžiků dětí ve škole, které si pak budou moci rodiče stáhnout (z fotogalerie zajištěné heslem).
 • Třídní učitelky pak přivedou děti zpět na školní hřiště a předají je rodičům.

 

 • Informační schůzky pro rodiče prvňáčků a dětí z přípravné třídy budou probíhat od 9,15 h ve třídách.
 • Pokud bude dítě doprovázet jen rodič, který se účastní schůzky, a nemělo by tedy s kým odejít, pohlídá ho po dobu informační schůzky vychovatelka školní družiny.
 • Schůzky se může účastnit za každé dítě jen jeden zástupce, doporučujeme použít roušku, nutná je dezinfekce rukou.
 • Rodiče se seznámí s třídní učitelkou dostanou základní informace k výuce i pomůckám, informace o fungování školní družiny a školní jídelny, seznámí se také se školním informačním systémem Škola OnLine.
 • Předpokládáme, že schůzka bude trvat zhruba hodinu.

 

Výuka v dalších dnech prvního týdne (2. až 4. září 20):

 • Proběhne vrácení a vydávání učebnic, prostor bude také pro adaptaci žáků na školní prostředí, kterému je třeba vzhledem k mimořádnému průběhu 2. pololetí minulého roku věnovat zvýšenou pozornost.
 • Informace o délce vyučování naleznete v rozvrhu žáka ve Škole OnLine. Výuka dle rozvrhu začne v pondělí 7. září.
 • V pátek 11.09.20 půjde 2. – 5. r. na akci Vyšehrátky:
 • Žáci budou odcházet na akci v 8,00 h, sraz podle informace třídní učitelky. Předpokládaný návrat kolem 12,00 h do školy. S sebou: roušku, batůžek, svačinu, pití, pohodlné oblečení podle počasí, jízdní doklad, 100,- Kč na vstup, tužku nebo propisovačku.

 

Mgr. V. Freyová, zástupkyně ředitelky pro pracoviště Perunova 6