stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Informace pro rodiče budoucích prvňáčků a dětí z přípravné třídy – 2020/2021

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků a dětí z přípravné třídy – 2020/2021

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným okolnostem se bude informační schůzka konat až první den školního roku 2020/2021, tedy 1. září 2020. Pořídit vše potřebné můžete v září po informační schůzce, kdy se budete moci také poradit s pedagogy o tom, které typy psacích potřeb apod. jsou nejvhodnější. Sešity, učebnice a učební materiály děti dostanou ve škole.

Informace k organizaci prvního školního dne ještě upřesníme na konci srpna, budou zveřejněny na webových stránkách. V tuto chvíli předpokládáme, že 1. září nebudou platit žádná epidemiologická opatření, ale pokud by to nastalo, přizpůsobíme organizaci těmto pravidlům tak, abychom zároveň dětem (a samozřejmě také jejich rodinám) umožnili užít si slavnostně tento důležitý životní krok. Základní informace k průběhu prvního školního dne:

  • Prvňáčci, jejich rodiče a další blízcí se sejdou v přízemí školy v 7:45 (pokud by bylo nutné omezit kvůli epidemiologickým opatřením počet osob doprovodu, budeme o tom včas informovat).
  • Děti z přípravné třídy, jejich rodiče a další blízcí se sejdou v přízemí pod schodištěm u vstupu na školní hřiště v 7:40 (pokud by bylo nutné omezit kvůli epidemiologickým opatřením počet osob doprovodu, budeme o tom včas informovat).
  • Děti přijdou do školy s aktovkou, domů si odnesou první sešity a učebnice. První den se nepřezouvají.
  • Třídní učitelky budou mít tabulku s označením třídy (I.C, I.D, PT – přípravná třída), aby každý poznal svou paní učitelku a spolužáky.
  • V 8:00 začne slavnostní přivítání prvňáčků a dětí z přípravné třídy na školním hřišti, děti přivítají mezi sebe ostatní žáci školy (pokud to bude možné).
  • Děti se pak se svými učitelkami přesunou do svých tříd, tam je doprovodí i rodiče (Vzhledem k velikosti učebny není vhodný početnější doprovod, i když nebudou platit žádná mimořádná opatření. Pokud tedy bude Vašeho prvňáčka doprovázet více osob, bylo by vhodné, aby dovnitř do školy nešli všichni.).
  • Prvňáčci a děti z přípravné třídy se seznámí se svou třídní učitelkou, s prostředím své třídy. Celé přivítání bude trvat přibližně 45 minut.
  • Po přivítání mohou děti ze školy odejít v doprovodu jednoho z rodičů nebo jiné doprovázející osoby. Zajistěte si prosím, aby jeden rodič mohl zůstat i po odchodu dítěte ve škole a zúčastnit se informační schůzky (z prostorových důvodů skutečně omezte účast na 1 osobu). Pokud dítě nemůže nikdo ze školy doprovodit, zajistí dohled nad ním po dobu informační schůzky školní družina.
  • Po odchodu dětí proběhne informační schůzka pro rodiče, kde se dozvědí všechny potřebné informace k provozu školy, školní jídelny i školní družiny, k režimu prvních tříd v počátečním období, pomůckám apod.

 

Těšíme se na Vás!