stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 

Konec školního roku a příprava příštího školního roku

Vážení rodiče, paní učitelky a vychovatelky, milé děti,

blíží se konec školního roku, který byl díky opatřením v souvislosti s pandemií koronaviru pro nás pro všechny výjimečný. Situace přinesla potřebu zvládat mnoho činností jinak, bylo nutné naučit se mnohému novému. Netradičně letos proběhne i závěr školního roku. Jsme však moc rádi, že jsme se s většinou dětí mohli alespoň poslední dobou opět setkávat ve škole. Nyní už se jistě všichni těšíte na prázdniny.

Během prázdnin bude stejně jako každým rokem ve škole probíhat příprava dalšího školního roku. Od září budou na pracovišti Perunova otevřeny dvě první třídy. Učebnu pro jednu z nich získáme tím, že pro přípravnou třídu Lvíčat připravíme a vybavíme novou učebnu v jiném místě, než byla doposud.  Největší akcí v budově Perunova bude o prázdninách rekonstrukce sociálního zařízení v mateřské škole.

Od září dojde také ke změně v pronájmu prostor v prvním patře školy Perunova. Místo středoškoláků se tak děti z naší školy budou v budově nově potkávat se svými vrstevníky ze základní školy „Poznávání“ (informace MČ Prahy 3 zde ).
S vedením a pedagogy školy Poznávání jsme se už několikrát setkali, domlouváme a stanovujeme společně pravidla tak, aby naše soužití v budově probíhalo co nejlépe. Domluvili jsme už např. režim pro využívání tělocvičny i hřiště, budeme se snažit dát vzájemně do co největšího souladu vyučovací hodiny a bloky, přestávky. Kapacita školní jídelny bude dostatečná i pro případné zájemce o stravování mezi dětmi z této školy. Plánujeme uspořádat i některé společné akce, soutěže apod.

Ještě jednou vám všem děkuji za to, jak dobře jste zvládli uplynulé náročné období!

Přeji vám krásné prázdniny a opravdu zaslouženou dovolenou, těším se na setkání s vámi v příštím školním roce.

Naďa Hrebíková