stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Informace pro rodiče nepřihlášených žáků do Perunky

Informace pro rodiče nepřihlášených žáků do Perunky

Informace pro rodiče, jejichž děti nebudou od 25.05.20 docházet do školy:

  1.  Dále pokračuje výuka na dálku. Vezměte ale prosím v úvahu, že vyučující kromě distanční výuky zajišťují i vzdělávací aktivity ve škole, jejich reakce na Vaše dotazy či na zasílané vypracované úkoly tedy může být pomalejší, také množství zadávaného učiva může být menší. Obsah vzdělávání na dálku a obsah vzdělávacích aktivit realizovaných ve škole je obdobný. 
  2. Obědy ve školní jídelně  jsou automaticky odhlášeny. 
  3. V červnu, pravděpodobně v posledních dnech tohoto měsíce, bude nutné vyklidit šatní skříňky, to zorganizujeme s ohledem na vývoj epidemiologické situace a budeme Vás informovat. V tuto chvíli není přístup rodičů do budovy možný, nemůžete si tedy vyzvednout věci, které má Vaše dítě ve škole, ve výjimečných naléhavých případech si můžete převzetí věcí domluvit s třídní učitelkou Vašeho dítěte. 
  4. Vracení zapůjčených učebnic stejně jako vydávání učebnic na příští školní rok proběhne na začátku příštího školního roku. Pokud Vaše dítě nebude v příštím školním roce ve vzdělávání v naší škole pokračovat (stěhování, odchod na víceleté gymnázium), domluvte se prosím s třídní učitelkou na odevzdání učebnic v červnu. 
  5. Vydávání vysvědčení proběhne také zřejmě v mimořádném režimu, o organizaci Vás budeme informovat.Při hodnocení žáků budou vyučující postupovat podle pravidel, o nichž jste byli informováni. 

Vedení školy