stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Návrat do Perunky – 25.05.20

Návrat do Perunky – 25.05.20

Vážení rodiče našich žáků z pracoviště Perunova.

  • Připomínáme blížící se termín 18.5.20 k podání zájmu o docházku dítěte do školy. Po tomto termínu nelze již žáka přihlásit. V úterý 19.05.20 vytvoříme pracovní skupiny a konkrétní harmonogram příchodu do školy, pobytu ve škole a odchodu z ní, který vám oznámíme.
  • Skupiny nemusí být na bázi tříd, ale budou vytvořeny s ohledem na organizační možnosti našeho pracoviště, důležitým kritériem je také doba odchodu žáka ze školy.
  • Protože se nejedná o obnovení výuky v plném rozsahu, bude dále probíhat vzdělávání na dálku se zadáváním úkolů přes webové stránky. V případě sloučených skupin a jiného pedagoga, bude pedagogický dozor mít přístup k přípravám učiva spojených tříd a dohlédne na vypracování úkolů.
  • Pobyt na školním hřišti bude podle možností (skupin) dopoledne i odpoledne, ovšem po dohodě s MŠ, prostory na hřišti jsou omezené.
  • Pokud máte zájem o stravování (oběd), je třeba přihlásit dítě, které nastoupí do školy, před 25.05.2020 u hospodářky školní jídelny.

V. Freyová, zást. řed. pro pracoviště Perunova