stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 

16. týden

V úterý 17.12. přijede do školní družiny Mobilní trilopark.

Ve středu 18.12. jde II.C do Divadla Minor.

IV.C má pořad pověsti v městské knihovně v Korunní.

V.C čeká vánoční bowling.

Od 16,00 jsou všichni rodiče a přátelé školy srdečně zváni na malé vánoční zpívání, které proběhne v tělocvičně školy. Děti ze školní družiny pak rozdají rodičům drobné dárky.

Ve čtvrtek 19.12. navštíví přípravná třída Image Theaters.

1., 2.. 3. a 5. třída jde do městské knihovny. Prvňáčci v rámci cyklu knížka pro prvňáčka, druháky čeká pořad Pohádky a básně, třeťáci a páťáci jdou na svou pravidelnou návštěvu.

V pátek  20.12. se mohou děti všech tříd těšit na třídní besídky a na zpívání ve školce.