stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 

Nová výzdoba schodů v Perunce

Milí rodiče,
možná jste si při vyzvedávání děti v Perunce už všimli, že schody vedoucí ke třídám jsou ozdobené vyjmenovanými slovy. Výzdoba schodů pokračuje až do druhého patra a zahrnuje malou násobilku, pádové otázky, slovní tvary a převody jednotek.

Nápad na ozdobu schodů vzešel z KPŠ. Chtěli bychom srdečně poděkovat dvěma rodičům, a to Báře Dvořákově, která celý projekt zkoordinovala jak v rámci Perunky tak s firmou. Velké díky patří také Evě Toledo, která uhradila 2/3 nákladů, zbylá 1/3 šla z rozpočtu KPŠ.

Věříme, že se dětem, učitelům i vám rodičům bude výzdoba líbit.