stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 

Začátek školního roku 2019/2020

Pondělí 2. 9. 2019

Od 7,45 čekají učitelky 0. a 1. třídy na své děti v přízemí budovy školy. Ostatní žáci se sejdou s učitelkami na školním hřišti, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku. Rodiče a přátelé školy jsou srdečně zváni.

V případě nepříznivého počasí se 0. a 1. třída shromáždí v přízemí školy, ostatní žáci ve svých třídách.

První den mají všichni jednu vyučovací hodinu. Družinové děti po ní mohou zůstat v ŠD, ostatní odchází domů. Pokud žák odchází bez doprovodu, je potřeba písemné prohlášení rodiče.

Od 8,45 bude v prvním a přípravném ročníku probíhat třídní schůzka. O děti bude postaráno.

Od úterý 3.9. probíhá vyučování podle rozvrhu hodin. Prvňáčci se budou učit pouze 3 vyučovací hodiny. Od 11.00 lze děti vyzvednout ve třídě 1.C.

V čtvrtek 5.9. jde II.C a V.C na svou pravidelnou návštěvu městské knihovny .

V pátek  6.9. jde 2., 3., 4. a 5. třída na Vyšehrátky.  Odcházet budou v 8,00, sraz podle iformace třídního učitele. Předpokládaný návrat kolem 12,00. S sebou batůžek, svačinu, pití, pohodlné oblečení podle počasí, jízdní doklad, 100,- na vstup, tužku nebo propisku.