stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 

Kroužky pro rok 2019/2020

Vážení rodiče,

níže najdete nabídku kroužků organizovaných školním sportovním klubem v roce 2019/20.

Stolní tenis 1.- 5.roč PO  14:00 – 15:00/Sovadinová
Fotbal – zkušení hráči 0.-5.roč PO  14.00 – 15.00 /Beneš
Sportovky 1. – 2. roč ST  13.30 – 14.30 /Taussigová
Sportovky 3. – 5. roč ST  14.30 – 15.30 /Taussigová
Němčina 1.- 5. roč ČT 14:00 – 15:00 /Sovadinová
Fotbal začátečníci 0.-5. roč ČT 14.00 – 15.00 /Beneš
Atletika 1.-5. roč PÁ 13.30 – 14.30 /Taussigová

Cena za pololetí 600,-

Závazné přihlášky odevzdejte, prosím, nejpozději 13.9. 2019.

Po jejich zpracování obdržíte zprávu, které kroužky budou otevřeny (podle počtu přihlášených) a zašleme Vám platební údaje.

………………………………………………………………………………………………………

Na další kroužky pořádané různými organizacemi na naší škole se přihlaste podle instrukcí.

www.ulita.cz (keramika, angličtina, kytara)

www.tallent.cz/strediska/praha/zs-perunova (tenis)

www.gymnastikaprodeti.org

Florabalový kroužek