stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 

cena obědů od 1.9.2019

Vážení rodiče našich strávníků, učitelé a zaměstnanci naší školy.

Informujeme vás, že s účinností od 1. 9. 2019 jsme nuceni navýšit cenu za stravování ve školní jídelně.

 Důvodem ke zvýšení je zajištění kvalitní a plnohodnotné výživy s ohledem na nutriční skladbu pokrmů a pestrost jídelníčku i přes neustále rostoucí ceny základních i ostatních potravin.

 CENY stravování OD 1. ZÁŘÍ 2019:

MŠ – mateřská škola

STRAVA pro celodenní docházku  děti 2 – 6 let

39,- Kč (přesnídávka 8,- Kč, oběd 24,- Kč, přesnídávka 7,- Kč)

ZŠ – základní škola

 OBĚD                                                                                         

žáci 7 – 10 let                      29,- Kč

žáci 11 – 14 let                   31,- Kč

Strávník má nárok na dotovaný oběd (CENY VÝŠE UVEDENÉ) v době, kdy je přítomen ve škole a pouze první den nemoci, kdy tento den je považován ještě za pobyt ve škole. Další dny je nutné si odhlásit, na dotovaný oběd již není nárok.  

Neodhlášené obědy propadají.
Všichni strávníci a rodiče mají možnost se seznámit s provozním řádem ve školní jídelně a na internetových stránkách školy