stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 

43. týden

V podnělí 24.6. jde II.C na svou pravidelnou návštěvu knihovny.

Ve 4.C se budou vybírat učebnice.

V úterý 25.6. se vybírají učebnice ve všech ostatních třídách.

4.C čeká vlastivědná vycházka.

2.C má náhradní plavání.

Děti ze školní družiny se mohou těšit na vodní hrátky, plavky atp. s sebou.

Ve středu 26.6. jde IV.C do městské knihovny v Korunní na svou pravidelnou návštěvu.

II.C jede na výlet do experimentální zahrady Ratinka v Berouně.

Prvňáčci se zajedou osvěžit do Malešického parku.

Ve čtvrtek 27.6. navštíví čtvrťáci zvířecí útulek, do kterého nakoupí z výdělku z projektu Abeceda peněz jídlo pro zvířata.

V pátek 28.6. se děti se svými třídními učitelkami sejdou ve třídě. Po rozdání vysvědčení se asi v 8,30 shromáždí na školním hřišti, kde proběhne rozloučení s páťáky a slavnostní zakončení školního roku 2018/2019. Školní družina bude v provozu do 16,00.