43. týden

V podnělí 24.6. jde II.C na svou pravidelnou návštěvu knihovny. Ve 4.C se budou vybírat učebnice. V úterý 25.6. se vybírají učebnice ve všech ostatních třídách. 4.C čeká vlastivědná vycházka. 2.C má náhradní plavání. Děti ze školní družiny se mohou[…]

42. týden

V pondělí 17.6. navštíví IV.C MS v softballe. V úterý 18.6. jde 1. odd. ŠD do solné jeskyně. Předpokládaný návrat v 16,00. V pátek 21.6. čeká 4. třídu v Toulcově dvoře program jako Ze života včel.