43. týden

V podnělí 24.6. jde II.C na svou pravidelnou návštěvu knihovny. Ve 4.C se budou vybírat učebnice. V úterý 25.6. se vybírají učebnice ve všech ostatních třídách. 4.C čeká vlastivědná vycházka. 2.C má náhradní plavání. Děti ze školní družiny se mohou[…]