stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 

Aktuality ze setkání KPŠ

Milí rodiče,

v příloze najdete zápis z minulého setkání KPŠ, které proběhlo 15.1.2019.

Stručný výběr informací:

  • Děkujeme školní jídelně ZŠ Perunova, že získala certifikát Zdravá školní jídelna.
  • Na příštích třídních schůzkách budou jmenování 2 rodiče z každé třídy, aby mohli spolurozhodovat o útratě peněz z rozpočtu KPŠ
  • Novým pokladníkem byla zvolena p. Toledo.
  • K dořešení s p. ředitelkou zůstávají kryty na topení a drobné opravy v budově školy.
  • Děkujeme p. Dosoudilove, že získala vyjádření od Městské policie ohledně zabezpečení přechodu na Korunní. Bohužel přechod je vyhodnocen jako neprioritní. Vyjádření je přílohou zápisu.

Zde je zápis: Zápis ze setkání Klubu přátel školy ZŠ Perunova 15 1 2019