stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 

Kroužky 2. pololetí

Vážení rodiče,

připomínáme platbu za kroužky v druhém pololetí.  Platba by měla být připsána na účet školy nebo sportovního klubu nejpozději 31.1. 2019.

Máte-li zájem o kroužek, který Vaše dítě nenavštěvovalo, informujte se u vedoucího kroužku ještě před jeho úhradou, zda není kapacita kroužku naplněna. Na první hodině předejte vedoucímu písemnou přihlášku.

Pokud o kroužek navštěvovaný v prvním pololetí již zájem nemáte, předejte vedoucímu kroužku do konce ledna písemné odhlášení.

Kroužky sportovního klubu Lobkovicovo: atletika, sportovky, fotbal, stolní tenis (600,-) za pololetí účet: 285622339/0800.

Do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno, příjmení, třídu a název kroužku. Variabilní symbol 1.

Upozornění pro kroužky Sportovního klubu Lobkovicovo – účastníci sportovních kroužků nejsou pojištěni.

Kroužky pořádané školou: dramaťák (600,-) a německý jazyk (900,-) na účet 7034-2000787359/0800.

Do zprávy pro příjemce je nutné uvést jméno, příjmení, třídu a název kroužku. Variabilní symbol 1.

 

Informace ke kroužkům pořádaným v naší škole DDM Ulita na www.ulita.cz.