stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 

Setkání rodičů a pedagogů ZŠ Perunova – 15.1.2019 od 16:30h

Vážení rodiče,

rádi bychom vás pozvali na společné setkání rodičů a pedagogů ZŠ Perunova, které jsme domluvili na 15.1.2019 od 16:30h.

Na tomto setkání bychom se rádi věnovali organizačním věcem týkajícím se školního roku – školním akcím, akcím ŠD a jiným aktivitám školy spojených s rodiči a zároveň bychom rádi otevřeli některá nová témata, která nás rodiče zajímají, ať již se týkají vylepšování školního prostředí, školní jídelny či výchovně vzdělávacím otázkám.

Na společném setkání bychom také rádi ustanovili, jak bude naloženo s finanční sbírkou, která proběhla během školního jarmarku a která by měla putovat k zákonným zástupcům dětí ze Lvíčat, které tragicky přišly o jednoho z rodičů. Setkání s babičkou těchto dětí bychom rádi uskutečnili v menším počtu ještě před naším společným setkáním.

V neposlední řadě bychom se rádi poznali s novými rodiči našich letošních prvňáčků a nabídli jim možnost zapojit se do aktivit Klubu přátel školy.

Moc vás tímto prosím o rozšíření emailu mezi všechny rodiče dětí  ZŠ Perunova, kteří by měli potenciálně zájem se s námi rodiči z Klubu přátel školy potkat. Místo bude po domluvě s vámi upřesněno a vyvěšeno na nástěnce u vrátnice školy.

Za rodiče z Klubu přátel školy ZŠ Perunova 

S pozdravem 
Barbora Dvořáková