stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 

Hospodaření KPŠ Perunka k  listopadu 2018

Stav peněž KPŠ Perunka k  listopadu 2018
Počáteční stav k 1.9. 2017 8 984
Příspěvky dětí rok 2017/2018 27 000
Příjmy celkem 2017/2018 35 984
Výdaje  2017/2018
Mikulášská 4 332
Podzimníček, strašidelné učení 8 683
Adventni věnce 3 240
Strom pro školu 589
Odměny družina 1 917
Den dětí 7 764
Knihy – konec roku 2 980
Pomůcky pro 0.C 750
Pomůcky pro 1.C 1 434
Pohoštění 5.C 1 813
Celkem vyúčtované výdaje 2017/2018 33 502
Převedeno na školní rok 2018/2019
účet 2 680
pokladna -198
Celkem  k dispozici  2 482
Počáteční stav k 1.9. 2018 2 482
Příspěvky na rok 2018/2019 k 11/2018 30 900
Příjmy celkem 2018/2019 33 382
Výdaje  2018/2019
Dorovnání z 2017 350
Podzimníček, strašidelné učení 5 000
Celkem vyúčtované výdaje 2018/2019 5 350
účet 2 680
pokladna 28 502
Celkem  k dispozici k 11/2018 31 182

Děkujeme za zpracování Ivaně Klézlové