stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 

Zdravá školní jídelna

V lednu 2019 byl udělen certifikát „zdravá školní jídelna“ . 

 

V říjnu 2018 byl projekt po dlouhodobé implementaci do denního provozu při stravování dětí a žáků, zpracován a odeslán ve spolupráci s dozorující nutriční specialistkou do státního zdravotního ústavu k hodnocení a udělení certifikace.

Nebývalou měrou přispěly maminky dětí a žáků, které vytvořily edukativní nástěnku k projektu ZŠJ, která se u dětí setkává s neutuchajícím zájmem, a dále projekt podpořily zájmovou schůzkou s dětmi, kde provedly, mimo jiné, měření cukru v nápojích a následně vyhotovily přehlednou tabulku na nástěnku projektu ZŠJ – za to jim patří dík.

Od října 2016 je jídelna přihlášena v projektu ministerstva zdravotnictví a státního zdravotního ústavu  „ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA“.

Tento článek vyšel v radničních novinách 11/2016

Zdravá školní jídelna startuje na Praze 3

Vedoucí školních jídelen v Praze 3 se zapojují do projektu Zdravá školní jídelna.

Výzkumy jednoznačně vykazují skutečnost, že děti stravující se ve škole, trpí méně nadváhou a obezitou a získávají zde správné stravovací návyky pro celý život. Pokud chce mít společnost    zdravé dospělé, musí se naučit zdravě jíst už v dětství….( pokračování po odkliknutí názvu v hlavní liště)