stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 

Sportovní kroužky v 1. pololetí

Informace ke sportovním kroužkům:

  • kroužky probíhají od 1. 10. do 31.5.
  • žáci jsou zapsáni do kroužku na celé období školního roku – případné odhlášení na 2. pololetí musí být písemné
  • do poznámky uveďte jméno žáka a název kroužku
  • termíny plateb: 1. pololetí 15. – 30. 9.; druhé pololetí 15. – 31. 1. – vždy za pololetí školního roku
  • nepřítomnost dítěte je třeba omlouvat, informace o docházce a práci dostanou rodiče od vedoucího kroužku
  • na první hodině předložte prosím doklad o platbě
  • upozorňujeme, že na sportovních kroužcích nejsou žáci pojištěni (pořádá sportovní klub)

Otevřené sportovní kroužky: atletika, sportovky, fotbal, stolní tenis

600,- za pololetí na účet: 285622339/0800

Děkujeme za spolupráci.