stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 

1. týden školního roku 2018/2019

Pondělí 3. 9. 2018

Od 7,45 čekají učitelky 0. a 1. třídy na své děti v přízemí budovy školy. Ostatní žáci se sejdou s učitelkami na školním hřišti, kde proběhne slavnostní zahájení školního roku. Rodiče a přátelé školy jsou srdečně zváni.

V případě nepříznivého počasí se 0. a 1. třída shromáždí v přízemí školy, ostatní žáci ve svých třídách.

První den mají všichni jednu vyučovací hodinu. Družinové děti po ní mohou zůstat v ŠD, ostatní odchází domů. Pokud žák odchází bez doprovodu, je potřeba písemné prohlášení rodiče.

Od 8,45 bude v prvním a přípravném ročníku probíhat třídní schůzka. O děti bude postaráno.

Od úterý 4.9. probíhá vyučování podle rozvrhu hodin.

Ve středu 5.9. jde 2., 3., 4. a 5. třída na Vyšehrátky.  Odcházet budou v 8,00, sraz podle iformace třídního učitele. Předpokládaný návrat kolem 12,00. S sebou batůžek, svačinu, pití, pohodlné oblečení podle počasí, jízdní doklad, 90,- na vstup, tužku nebo propisku.

V pátek 7.9. jde II.C, III.C a IV.C na svou pravidelnou návštěvu městské knihovny .