stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 

Bezhotovostní platby

Vážení rodiče,
ve školním roce 2018/19 bude opět potřeba provádět některé platby (kroužky, školní družina) bezhotovostně.

V případě potřeby máte i možnost zaplacení v hotovosti v úředních hodinách v kanceláři školy.

Variabilním symbolem pro bezhotovostní platby je datum narození dítěte.

Příklad: pro narození 2. 5. 2007 uvádějte variabilní symbol 02052007

Platby provádějte až po přihlášení a potvrzení přijetí dítěte k určité aktivitě!!!

Do zprávy pro příjemce uvádějte VŽDY  jméno dítěte, třídu a účel platby.

Prosíme o provedení plateb vždy v termínech
od 15. do 30. 9. (je třeba nejprve si ověřit, zda bude kroužek otevřen) a od 15. 1. do 30. 1.

ŠKOLNÍ DRUŽINA A KROUŽKY

Upozorňujeme, že je NUTNÉ zasílat různé platby na oddělené účty!

Výše platby platba na účet číslo
Školní družina září    1000 Kč
leden  1500 Kč
2000787359/0800
Zájmové (nesportovní) kroužky podle kroužku – cena za pololetí uvedena v nabídce kroužků 7034 – 2000787359/0800
Sportovní kroužky 600,- Kč za pololetí 285622339/0800
Externí kroužky podle pokynů organizátora
na účet organizátora

 

PLATBY ZA OBĚDY školní jídelnu:

  • variabilní symbol přidělený vedoucí ŠJ
  • číslo účtu ŠJ Lobkovicovo   35 – 2000787359/0800

PROSÍME, PLAŤTE PODLE POKYNŮ!

Děkujeme.