stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 

38. týden

úterý 22.5. se vybraní žáci zúčastní atletického trojboje na ZŠ Jeseniova.

1., 2. a 3. třída jde do Divadla U Vodárny na pohádku O princezně, která ráčkovala.

Odpoledne se děti z 1. odd. ŠD mohou těšit do solné jeskyně.

Středeční sportovní odpoledne pro předškoláky se z důvodu účasti většiny našich budoucích prvnáčků na školkovém výletu přesouvá na středu 30.5. Začínáme v 16,00.

Ve čtvrtek 24.5. navětíví II.C a III.C Toulcvů dvůr. Druháky čeká program Mláďata, třeťáky Žabí putování.

V.C jde na svou pravidelnou návštěvu knihovny.