stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 

Setkání s paní ředitelkou školy Naděždou Hrebíkovou

Klub přátel školy si vás dovoluje pozvat na setkání s paní ředitelkou školy Naděždou Hrebíkovou

Dne: úterý 30.1. 2018

Čas:  15:00-16:30

Ve tříde 5.C

Pokud máte čas, přijďte na setkání s paní ředitelkou, zajímají nás zejména otázky investic do budovy ZŠ Perunova za loňský rok a harmonogram plánovaných oprav a úprav na tento a příští školní rok. Další  témata k řešení: Školní jídelna, Školní družina, Třída Lvíčat, WC v přízemí školy

Hana Zirnhelt