stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 

22. týden

V úterý 30.1. se vybraní žácí zúčastní školního kola Pražského poetického setkání.

Odpoledne čeká děti z 1. odd. ŠD návštěva solné jeskyně.

Ve středu 31.1. dostanou děti poslední vyučovací hodinu vysvědčení za 1. pololetí.

Ve čtvrtek 1.2. jde III.C na svou praviedlnou návštěvu knihovny.

V pátek 2.2. jsou pololetní prázdniny.