stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 

Kroužky 2. pololetí

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vám připomenout platbu za kroužky ve 2. pololetí.

Platbu prosím proveďte nejpozději 26. 1. 2018. Na první únorovou hodinu zašlete doklad o úhradě.

Máte-li zájem o kroužek, který Vaše dítě nenavštěvovalo, informujte se před jeho úhradou, zda není kapacita kroužku naplněna. Na první únorové hodině předejte vedoucímu písemnou přihlášku.

Pokud o kroužek navštěvovaný v prvním pololetí již zájem nemáte, předejte vedoucímu kroužku do konce ledna písemné odhlášení.

Sportovní kroužky: atletika, sportovky, fotbal, stolní tenis 600,- za pololetí účet: 285622339/0800

Německý jazyk (600,-) a počítače (800,-) účet: 7034-2000787359/0800

Upozorňujeme, že žáci na sportovních kroužcích nejsou pojištěni. Informace ke kroužkům DDM Ulita (kytara, angličtina) na www.ulita.cz

Děkujeme