stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 

Zápis ze setkání KPŠ ZŠ Perunova ze dne 14.11.2017

Milí rodiče,  

na posledním setkání KPŠ dne 14.11.2017 se probíraly především tyto témata: Zdravá školní jídelna, Vrátnice, Toalety, Financování školy, Výzdoba školy, Okolí školy, Fresh juice automat. 

Děkujeme zástupcům ZŠ Perunova (p. ředitelce Hrebíkové, p. uč. Freyové & Hartlové), vedoucí ŠJ p. Černé a hlavní kuchařce za účast na tomto setkání. 

Pro zobrazení detailního zápisu, prosím, klikněte na nadpis příspěvku. Zápis ze setkání Klubu přátel školy ZŠ Perunova

14.11.2017, 16:00 – 17:00 v učebně 2.C

Za rodiče: Marta Rudlová, Barbora Ouřadová, Ivana Klezlová, Hana Zirnhelt, Kateřina Dosoudilová, Tereza Vyplelová, Martina Seidlová, Jana Danihelková, Kateřina Šmídová, maminka od Heřmana a Stelly, Andrea Šebek Procházková

Za ŠJ Perunova: Vladimíra Černá, hlavní kuchařka p. Helena

Za ZŠ Perunova: Naděžda Hrebíková, Věra Freyová, Kateřina Hartlová

Témata: Zdravá školní jídelna, Vrátnice, Toalety, Financování školy, Výzdoba školy, Okolí školy, Fresh juice automat

1. Zdravá školní jídelna

1.1. Projednávání získání grantu na zeleninový pult

ü  Rodiče si přejí každodenní nabídku čerstvé zeleniny pro děti. Tento krok je v souladu s principy Zdravé školní jídelny. Rodiče zažádali na MČ Praha 3 o grant na salátový bar a na třídních schůzkách se rodiče měli vyjádřit k tomu, zda s tím souhlasí.

ü  Vedoucí ŠJ, p. Cerná měla k salátovému baru tyto výhrady: (1) Děti nebudou schopny si sami nabírat salát do misek. Budou potřebovat pomoc vychovatelek. (2) Děti ani v současné situaci nemají na oběd dost času, salátový bar je dále zpomalí. (3) Vychovatelky by měly děti více vybízet ke konzumaci zeleniny a ovoce.

ü  Paní Černá uvedla, že neví, zda by salátový bar zvedl cenu obědů.

ü  Požadavek na více jednodruhové zeleniny je dle ŠJ zbytečný (návrh ŠJ: zeleninu dávat v menším počtu druhů a po čase obměňovat; takto servírovaná zelenina se dosud podává pouze dvakrát v týdnu, což je dle rodičů nedostatečné).

ü  Vyjádření ředitelky Hrebíkové k situaci na pracovišti Lobkovicovo: děti na prvním stupni nejsou schopni samoobsluhy.

ü  Závěrečné stanovisko k problematice zeleninového pultu nebylo vyneseno.

ZÁVĚR:

ü  Rodiče žádají zeleninový pult s logikou obměňování pro každodenní použití.

ü  Rodiče poskytnou kontakt na MŠ/ZŠ, kde funguje koncept salátového baru i pro malé děti.

ü  Rodiče si vyžádají vyjádření vychovatelek, zda by při zavedení salátového baru byly ochotné dětem pomáhat.

ü  Rodiče si vyžádají vyjádření vychovatelek, zda také vnímají, že zavedení salátového baru by bylo na úkor času na oběd. Pokud ano, rodiče se budou angažovat o úpravu času na oběd.

ü  Rodiče budou iniciovat schůzku s vychovatelkami, které děti do jídelny doprovází, aby je požádali o spolupráci.

1.2. Pochvala od rodičů směrem ke ŠJ za zlepšení kvality pokrmů 
(na základě hodnocení žáků)

ü  Podněty posbírány i od nepřítomných rodičů/dětí

ü  Rodiče ocenili také polévky: dýňová a rajčatová, kterou si děti doma chválí.

1.3. Dotaz rodičů na volbu dvou pokrmů

ü  Rodiče vznesli dotaz, zda by při zrušení výběru jídel a zaměření na ještě vyšší kvalitu došlo k cenove úspoře.

ü  Tento dotaz byl ze strany ŠJ zodpovězen záporně, pro ŠJ není příprava dvou pokrmů problém. P. Černá a hl. kuchařka uvedly, že zjednodušení by to nemělo vliv na cenu.

ü  Dotaz rodičů na nevariabilní výběr dvou pokrmů (příklad čočka s vejcem x čočka s okurkou). ŠJ vysvětlila, že se tím snaží, aby děti jedly čočku. Diskutovaná možnost přidat chleba při tomto výběru.

1.4. Dotaz na suroviny

ü  Rodiče se ptali na kvalitu brambor, které děti ve ŠJ kritizují. P. Černá vysvětlila, že v září a říjnu byly problémy se skladem a proto byla kvalita brambor horší. O této věci ví a už od nyní budou brambory lepší.

ü  Rodiče se ptali na mošty a džusy, které mají děti k obědu. P. Černá uvedla, že jde o koncentráty, které se ředí v předepsaném poměru.

1.5. Dotaz na krájení ovoce a přebytku

ü  Dětem je ovoce krájeno, ovoce nepřebývá, aby bylo distribuováno do družiny.

ü  Krájené ovoce nelze vynášet z jídelny, celé ovoce ano.

ü  Bod na další setkání se ŠJ: Rodiče by rádi zjistili, na kolik ovoce má dítě nárok. Řešením by byla nabídka celého kusu ovoce, které si dítě může vzít s sebou a sníst si později v družině. U ovoce by mohla být cedulka: „vem si ovoce, pokud ho máš rád/a a sníš si ho teď nebo v družině. Ovoce si můžeš vzít i s sebou.“  Rodiče mohou cedulku vyrobit a nechat zatavit.

1.6. Začátek pravidelné komunikace se ŠJ

ü  Rodiče ocenili, že ŠJ se zapojila do projektu Zdravá školní jídelna. Součástí projektu je také komunikace s rodiči a rodiče ZŠ Perunova chtějí s ŠJ pravidelně komunikovat.

ü  Rodiče chápou první setkání jako začátek cesty k pravidelné komunikaci.

2. Vrátnice 

2.1. Vyjádření pochybností v souvislosti s bezpečným předáváním dětí

ü  Rodiče kritizovali současný stav vstupu do budovy, který je nekonzistentní. Někteří rodiče mají přístup do budovy, jiní jsou vyzváni, ať zůstanou za dveřmi.

ü  Také předávání pomocí telefonů nemusí být stoprocentní, protože nejde vždy dobře rozumět. Stalo se, že bylo posláno dolů jiné dítě. Otázkou je, zda recepční by měli kontrolovat předání / převzetí dítěte rodičem. Dle rodičů je zásadní fakt, že recepční nemá šanci na spodní část schodiště vidět a nemůže tedy kotrolovat děti, které sejdou ze tříd dolů.

ü  Dle pedagogů je situace v pořádku – měl by fungovat zvonek ve spojení s kamerou.

ü  Objasněny podmínky vyzvedávání dětí mimo stanovené termíny. P. Hrebíková uvedla, že v době, kdy jsou děti na hřišti, nemají být vyzvedávány, pokud na tom nejsou domluveni s p. vychovatelkou. Proto zde není ověření identity rodiče přes kameru, protože jsou děti na zahradě.

ü  Nevysvětleno fungování rodičovské karty.

ZÁVĚR:

ü  P. Freyová prověří kvalitu telefonů, zda jde dobře slyšet.

ü  P. Freyová prověří vstup lidí, kteří chodí do Perunky na kroužky. Zda mají mít také kartičku.

ü  Rodiče by ocenili jasné pravidla, kde kdo může a jak mají vrátne postupovat, aby to bylo konzistentní. Rodiče budou předkládat kartičku na vrátnici, aby byli vpuštěny na lavičku hned za vstupními dveřmi. Rodiče prvňáčků by rádi měli přístup i ke skříňkám, pokud to prvňákovi dlouho trvá.

2.2. Apelování na rodiče, aby vedli děti k samostatnosti a nechodili s nimi ráno ke skříňkám

ZÁVĚR:

ü  ZŠ Perunova toleruje přístup rodičů ke skříňkám ráno, současně apeluje na rodiče žáků přípravné, první a druhé třídy, aby vstup postupně omezili.

3. Toalety

ü  Rodiče hodnotí negativně kvalitu záchodů v přízemí. Dospělí je používají jako veřejný záchod. Byl vyhrazen záchod u zahrady pro veřejnost.

ü  Bod na další setkání: záchod u zahrady využívá školka, když jsou děti na zahradě. Situace není ani zde ideální a velice komlpikuje provoz školky.

ü  Řešením by mohlo být: (1) Zbudování separátního záchodu pro dospělou veřejnost a dospělé účastníky odpoledních kurzů nebo přístup na záchody u kuchyně. Záchody u kuchyně jsou pánské a využívá je i střední škola. (2) Jiné určení dvou WC u skříněk: jedno WC pro děti – děvčata i chlapce, druhé WC pro dospělou veřejnost.

4. Financování školy

4.1. Vznesen požadavek na zveřejnění vyúčtování

ü  Rodiče se dotazovali, jak funguje financování školy a oprav.

ü  Vyžádali si zprávu o příjmech a výdajích na obě budovy ŽŠ Lobkovicovo.

ZÁVĚR:

ü  Ředitelka Hrebíková přislíbila předložení / zveřejnění. Není dohodnut způsob předání nebo o zveřejnění.

4.2. Dotaz na princip přerozdělování financí mezi obě spravované budovy

ü  Přerozdělování financí je stanoveno ředitelkou dle potřeby.

ü  Z pronájmu prvního patra střední škole je více peněz než od MČ Praha 3 na žáka.

4.3. Vznesen dotaz, zda by se dala zrekonstruovat půda pro potřeby ŠD

ü  Výsledek s negativním závěrem.

ü  Dle odpovědi pro tuto chvíli nereálné, a zároveň došlo k zamítnutí opravy do zatékající střechy, a tedy je předpoklad, že bude tato investice na opravu střechy v následujících letech upřednostněna.

ü  Otázkou je, zda by šlo vyzvat Prahu 3 o příspěvek na rozvoj/rozšíření družiny a na tomto faktu by mohlo dojít ke schválení opravy střechy. Téma na dalši KPŠ.

4.4. Seznámení rodičů s plánovanými výdaji pro pracoviště Perunova 

ü  Zřízení dvou interaktivních tabulí

ü  Výhledové zbudování bezbariérového přístupu do školy a bezbariérových WC ve dvou patrech

ZÁVĚR

ü  Jelikož májí rodiče nyní lepší představu o plánovaných výdajích a termínech, lépe mohou přispět s  podněty a konkrétními příspěvky. V některých případech lze i využít zkušenosti některých z rodičů a můžeme být i v konkrétním projektu nápomocni: např. vyzvat Prahu 3 o příspěvek na rozvoj/rozšíření družiny a na tomto faktu by mohlo dojít ke schválení opravy střechy. Téma na další KPŠ.

4.5. Dotaz na obnovení druhého stupně na ZŠ Perunova

ü  P. ředitelka to zamítla vzhledem k obavám, že by třídy nebyly naplněny z důvodu menších populačních ročníků.

4.6. Rodiče mají zájem podpořit na příslušném odboru ředitelku v souvislosti se získáváním financí pro ZŠ

ü  Podpora dle ředitelky není možná.

ZÁVĚR

ü  Rodice se na základě zkušenosti z jiných ZŠ domnivají, že lze tuto podporu využít. Pokusíme se zjistit více na Praze 3 a po té informovat paní Ředitelku, jakým způsobem bychom mohli být užiteční v získání finančních prostředků.

5. Výzdoba školy

ü  Vznesen požadavek na vylepšení výzdoby v přízemí budovy.

ü  Výzdoba bude v adventním čase zajištěna školníkem pomocí výrobků žáků školy.

6. Okolí školy

ü  P. ředitelka byla seznámena s obvyklým stavem znečištění přilehlých ulic budovy školy.

ü  Zavázala se vyjednat na magistrátu Prahy 3 častější úklid exkrementů v okolí školy.

ZÁVĚR:

ü  Paní ředitelka vyzve Prahu 3

7. Automat na fresh džus

ü  Rodiče vznesli nápad na instalaci automatu na fresh džus. Dodatavel by na zkoušku instaloval automat a každý den ho doplňoval a čistil.

ZÁVĚR:

ü  P. Zbrojová propojí dodavatele s p. ředitelkou Hrebíkovou, aby si domluvili schůzku.

PŘÍLOHA PRO ŠJ:

Výzkum rodičů, kde salátové bary fungují

1.     ZŠ Lupáčova, neomezený salátový bar pro první i druhý stupeň od roku 2015, hodnocený ŠJ velmi kladně

Kontakt na vedoucí ŠJ, p. Holá: Telefon: 777 477 984, E-mail: hola@lupacovka.cz

Na ZŠ Lupáčova to funguje tímto způsobem:

ü  Mají 3 gastro nádoby vedle sebe, nad kterými je vždy popis.

ü  Bar používají každý den: snaží se ovoce a zeleninu střídat, plánují dopředu.

ü  Nástin střídání: 2* týdně čerstvé ovoce, střídají jednotlivé druhy zeleniny a ovoce dle vhodnosti k jídlům, plánují dopředu, nabízí i jednoduchý míchaný salát se zálivkou, dresinky v salátovém baru nemají, 1-2* za měsíc ovocný kompot.

ü  Nejoblíbenější: sterilovaná červená řepa (samotná, firma Bonduelle), jednodruhové ovoce/zeleniny (ne všichni chtějí míchaný salát), okurkový, mrkvový, rajčatový salát.

2.     ZŠ Kunratice, Za účast v projektu Zdravá školní jídelna obdrželi Certifikát. 

Kontakt na vedoucí ŠJ, p. Marie Polívková: mobil: 724 369 890, marie.polivkova@zskunratice.cz

Strávníci mají v denní nabídce pestrou tzv. vitrínu. V té si vybírají, jako doplněk k hlavnímu chodu, ze široké nabídky různých zeleninových salátů, ovocných salátů, kusového ovoce, kompotů, mléčných výrobků, pečených moučníků, obložených chlebíčků nebo chlebíčků s pomazánkami. 

Dobré informace o aktivitách ŠJ ve výroční zprávě.

http://www.zskunratice.cz/files/users/2/tiny_browser_files/files/uredni_deska/2013-2014-vz-zs_kunratice.pdf

–       Zde o ŠJ od str. 61

http://www.zskunratice.cz/files/users/2/tiny_browser_files/files/uredni_deska/2015-2016-vz-zs_kunratice-final.pdf

–       Zde o ŠJ od str. 53

3.     Tipy při zavádění salátového baru:

Dětem jsme informaci předali prostřednictvím školního rozhlasu a třídních učitelů. Pan školník zajistil stůl, paní kuchařky koupily nový ubrus, paní sekretářka vytiskla a zalaminovala pravidla používání a umístila na pult. První den byl pro některé učitele a vedoucí školní jídelny náročný, ale věříme, že žáci si rychle zvyknou a že si vše užijeme, a vychutnáme tak nový impulz v našem školním stravování. Na facebooku hned naskočilo mnoho pozitivních ohlasů a mailem do školy přímo vedoucí školní jídelny také přišly pochvalné zprávy. To nás povzbudilo do nové práce.“

Salátový bar nabízí výběr ze tří až čtyř druhů čerstvé zeleniny, zelenina je nabízena ke všem vhodným pokrmům. Společně s děvčaty ze „Zdravé devítky“ a členy akční skupiny byla vytvořena 4 pravidla, kterými se žáci při výběru budou řídit, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání:

  1. Vybírám s rozvahou.
    2. Beru si raději méně, abych všechno snědl/a.
    3. Můžu si jít opakovaně přidat.
    4. Odnáším vždy jen prázdnou misku.

http://www.skutecnezdravaskola.cz/aktuality/inspirace/salatovy-bar-ve-skolni-jidelne 

Společnými silami sepsaly p. Danihelková, p. Dosoudilová, p. Homulková , p. Klézlová, p. Ouřadová Dvořáková, p. Rudlová, p. Šmídová, p. Vyplelová, p. Zirnhelt

Dne 21.11.2017