stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 

Výsledky online dotazníku pro rodiče

Milí rodiče,

děkujeme za vyplnění dotazníku, podněty i kontakty na Vás.

V článku uvádíme výsledky u otázek, kde rodiče hlasovali.

Děkujeme za Váš čas. Vaše podněty použijeme pro další rozvoj rodičovských aktivit.5 nejdůležitějších oblastí zlepšení na ZŠ Perunova:

  1. Pestřejší nabídka kroužků – dětská jóga, gymnastika, věda nás baví podle zájmu rodičů
  2. Modernizace záchodů v přízemí (vedle třídy Lvíčat)
  3. Komunikace se ŠJ Perunova ohledně Zdravé školní jídelny na ZŠ Perunova a implementace programu
  4. Vybavení všech tříd projektorem/interaktivní tabulí
  5. Pravidelné kulturní výlety v rámci družiny

Měli byste zájem, aby se obnovilo Sdružení rodičů, které je oficiální organizací a může lépe prosazovat zájmy rodičů a být silnějším partnerem zaměstnanců ZŠ Perunova při prosazování společných zájmů vůči zřizovateli?

ano,  56%

ne, 15%

nevím, 29%

Jak jsou Vaše děti spokojené s obědy ve ŠJ Perunova?

Velmi spokojeni, 6%

Spokojeni,  40%

Ani spokojeni ani nespokojeni, 29%

Nespokojeni, 15%

Velmi nespokojeni, 10%

V nedávné době proběhlo fotografování žáků ZŠ Perunova. Jak jste byli spokojeni s fotografem a fotografiemi Vašeho dítěte?

Velmi spokojeni, 16%

Spokojeni, 44%

Ani spokojeni ani nespokojeni, 30%

Nespokojeni, 5%

Velmi nespokojeni, 5%

Měli byste zájem, aby děti na ZŠ Perunova fotil jiný fotograf?

Ano, 27%

Ne, 18%

Nevím, 56%

Od 1.9.2017 se výše obědů zvýšila na 25-27kč za oběd dle věku dítěte. Důvodem je taképlánované zlepšení pestrosti a množství čerstvých surovin dle projektu Zdravá školní jídelna, do kterého se ŠJ Perunova zapojila.

Zajímalo by nás, jak byste hodnotili další zvýšení ceny obědů pro zajištění co nejpestřejší a čerstvé stravy pro naše děti.

        Jsem nakloněn/a zvýšení na 34-36kc, 29%

Jsem nakloněn/a zvýšení na 31-33kc, 17%

Jsem nakloněn/a zvýšení na 28-30kc, 44%

Nejsem nakloněn/a zvýšení, 10%

V současné době je výše členského příspěvku do KPŠ 250kč za rok. Byli byste ochotni přispívat i více pro zajištění více aktivit, odměn, pomůcek, vylepšení prostření, atd. na ZŠ Perunova? (Pro porovnání, ostatní školy vybírají 400-500kč do KPŠ.)

Jsem nakloněn/a zvýšení na 500kc, 26%

Jsem nakloněn/a zvýšení na 450kc, 6%

Jsem nakloněn/a zvýšení na 400kc, 34%

Jsem nakloněn/a zvýšení na 350kc, 19%

Nejsem nakloněn/a zvýšení, 15%

V soucasnosti rodice plati KPS za jedno dite. Pokud maji rodice ve skole vice deti, maji platit KPS za kazde dite?

Jsem nakloněn/a, aby se platilo za každé díte, 52%

Nejsem nakloněn/a, abz se platilo za každé dítě, ale pouze jedna platba za všechny děti, 21%

Nevím, 27%