stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 

Volby do školské rady – 14.11.2017

Volby do školské rady se konají dne 14. listopadu 2017 od 16.00 – 19.00 hod. v přízemí školy Perunova.

Volební lístky dostanou všichni zákonní zástupci předem prostřednictvím žáků – dne 7.11.17 dostali žáci volební lístky.

Kandidáti do školské rady za pracoviště Perunova z řad zákonných zástupců žáků:

                        Barbora Dvořáková , matka žákyně I.C

                        Marta Rudlová, matka žákyně II.C