stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 
Starověké Řecko

Starověké Řecko

V říjnu 2017 se z dětí na Perunce (detašované pracoviště ZŠ a MŠ náměstí Jiřího z Lobkovic) stali námořníci, kteří pluli z jednoho místa v Řecku na druhé. Tam je čekala různá dobrodružství.

Na břehu bájné řeky Acherón potkali největšího hudebníka řecké mytologie Orfea,  který  je  seznámil  se svým smutným příběhem. Ve světě hudby však našli i veselejší zpracování cesty Orfea do podsvětí v operetě Jacquese Offenbacha  a pokusili se o jeho výtvarné ztvárnění.

Na ostrově Lesbos navštívily děti školu básnířky Sapfó. Mladší se seznámily s poezií, starší pracovaly se starořeckou pověstí o Psýché a Erótovi.

Na Krétě se malí námořníci seznámili s řeckou abecedou. Vyrobili si přívěšek na krk z terakoty s písmenem z alfabety (začáteční písmeno svého jména). Potom se naučili část řeckého tance Sirtaki na hudbu z filmu Řek Zorba.

Na ostrově Samos se setkali s Pythágorem a jeho záludnými trojúhelníky.

Za pomoci dnešní moderní počítačové techniky na ostrově Rhodos vyhledávaly děti na mapách.cz některé obrázky památek a ve wikipedii.cz texty zajímavostí z nejstarších řeckých dějin.

Na bájné hoře Olymp bohyně lovu Artemis provedla děti  faunou, florou a nerostným  bohatstvím Řecka.

Děti i učitelé si projektové vyučování moc užili.