stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 

Zápis ze setkání Klubu přátel školy ZŠ Perunova

Setkání proběhlo 26.9.2017, 16:30 – 17:00 

Hlavní body setkání v článku, tj. klikněte na nadpis příspěvku. Přítomni:

Za rodiče: p. Danihelková 3.C, p. Dosoudilová 2.C, p. Klezlová 2.C, p. Pokorná 4.C/1.C, p. Smídová 1.C, p. Vyplelová 2.C, p. Zborníková 4.C/2.C, p. Zirnhelt 2.C

Za pedagogy: p. uč. Freyová, p.uč. Hartlová 

Hlavní body setkání:

  1. Pozitivní zpětná vazba k nové p. učitelce na anglický jazyk. Sděleno zástupcům pedagogů, že je tato změna velmi vítána, děti přicházejí z angličtiny nadšené. Jako rodiče děkujeme, že byla přijata nová paní učitelka.
  2. Vyjádřena nespokojenostnad tím, že výměna oken a další stavební práce ve sklepních prostorech byly zahájeny se zpožděním a ještě nyní na konci září nejsou hotové. I přes veškerou snahu p. uklízeček je ve škole zvýšená prašnost. V prachu jsou tak děti s pedagogy celý den a vše dýchají. Tuto nespokojenost jako rodiče postoupíme p. ředitelce Hrebíkové, s tím aby ji předala zřizovateli. 
  3. Zástupcům pedagogů byla sdělena prosba, aby v období, kdy bude vyhlášena tzv. smogová situace a ve dnech, kdy budou překročeny limity pro polétavý prach PM10 a PM2,5, nechodily děti ven.

Polétavý prach a jeho dopad na zdraví: 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pevn%C3%A9_%C4%8D%C3%A1stice

Stanice pro sledování ovzduší v Riegrových sadech: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/aqindex_slide1/mp_ARIEA_CZ.html

  1. Rodiče vznesli dotaz na větrání ve třídách. Zástupci pedagogů odpověděli, že ve škole je pravidelně větráno, p. uč. Freyová to pedagogům ještě připomene. 
  2. Někteří rodiče navrhují zvýšit příspěvek na KPŠ.Rodiče se zamyslí nad možnostmi využití financí a akcí k organizaci (např. zahradní party pro rodiče a děti ze ZŠ).

K dořešení:

  1. Mikuláš: zástupci pedagogů zajistí jako obvykle živého Mikuláše, anděla a čerta. Rodiče se postarají o nákup drobných dárků pro všechny žáky školy a přípravu balíčků, které na Mikuláše budou rozdány dětem. Rodiče promyslí nápady/návrhy dárků během října. Pokud by rodiče měli přístup k drobným věcem do balíčku (např. ořechy,.. ), prosím ozvěte se. Budeme potřebovat pomoc rodičů, kteří pomohou s „pytlíkováním“. Datum a místo příprav balíčku upřesníme a vyvěsíme na internetu. Pokud mají rodiče podněty a náměty na drobné dárky, kontaktujte prosím Ivanu Klézlovou na Ivana.Klezlova@atlas.cz

Rozpočet: 131 dětí x cca 30kč/dítě 

  1. Větve na adventní věnce – výroba adventních věnců je akce pro rodiče, děti a pedagogy, každoročně proběhne v prostorách školy před Vánoci. Pokud má někdo z rodičů přístup ke větvím jedle za velmi příznivé ceny, potom prosím kontaktujte Hanku Zirnhelt na hana_zirnhelt@yahoo.com. Dále je vítáno i domácí občerstvení (bábovky, koláče,…), které by upekli doma rodiče s dětma a které by poté mohly děti prodávat ve škole na akci. Vybrané peníze půjdou do fondu ZŠ Perunova pro nákupy potřebných věcí. Dále je možné se angažovat v dalších aktivitách (např. zmíněný stánek s limonádou). Bude dále diskutováno rodiči. 
  2. Jídelna– Rodiče uvítali zapojení ŠJ Perunova do projektu Zdravá školní jídelna, který vede k certifikaci. Rodiče si přejí bližší komunikaci se SJ Perunova. Na další setkání KPŠ osloví rodiče vedoucí ŠJ a požádají ji o účast na schůzce KPS.

Pro informaci:

  1. Novým pokladníkem se stává Ivana Klézlová (2.C a 4.C).

Společnými silami sepsaly p. Dosoudilová, p. Vyplelová, p. Klézlová, p. Zirnhelt

Dne 10.10.2017 

Podněty od rodičů jsou vítány. S podněty prosím kontaktujte Hanku Zirnhelt na hana_zirnhelt@yahoo.com