stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 

Volby do školské rady – podzim 2017

Vážení rodiče,

  na podzim tohoto roku je třeba provést nové volby do školské rady.

Volby se uskuteční dne 14.11.2017 od 16:00 do 19:00 hodin v prostoru školy k tomu určeném, odděleně na obou pracovištích.  

Proto jsme Vás žádali, abyste už na prvních třídních schůzkách projednali a případně  nominovali kandidáty za zákonné zástupce. 
Žádáme vás o podávání návrhů kandidátů na členy ŠR – zástupce nezletilých žáků, a to písemně (e-mailem) k rukám členek volebního orgánu 
– Mgr. Zuzany Střeštíkové (pracoviště Lobkovicovo), strestikova@lobkovicovo.cz  
– Mgr. Věry Freyové (pracoviště Perunova), vera.freyova@perunka.cz
nejpozději do 12. 10. 2017.