stránky Základní školy a mateřské školy nám. Jiřího z Lobkovic 22/121, Praha 3
 

Kroužky

Vážení rodiče,

posíláme Vám informace ke školním kroužkům:

– kroužky probíhají od 2. 10. do 1.6.

– žáci jsou zapsáni do kroužku na celé období školního roku – případné odhlášení na 2. pololetí musí být písemné

– platby se provádí bezhotovostně na níže uvedená čísla účtů, variabilním symbolem bude datum narození dítěte; Příklad: pro narození 2. 5. 2007 uvádějte variabilní symbol 02052007

– do poznámky uveďte jméno žáka a název kroužku

– termíny plateb: 1. pololetí 15. – 27. 9.; druhé pololetí 15. – 26. 1. – vždy za pololetí školního roku

– nepřítomnost dítěte je třeba omlouvat, informace o docházce a práci dostanou rodiče od vedoucího kroužku

– na první hodině předložte prosím doklad o platbě

 

OTEVŘENÉ KROUŽKY:

Sportovní: atletika, sportovní kroužek, fotbal, stolní tenis – 600,- za pololetí na účet: 285622339/0800

Ostatní: počítače (800,-), keramika (1000,-) na účet 7034-2000787359/0800

Děkujeme za spolupráci.

Na kroužek německého jazyka se nepřihlásil dostatečný počet zájemců. Je možné ho otevřít při navýšení ceny. Bližší informace v pondělí.